Whatfarë është një broker No Dealing Desk?

Whatfarë është një broker No Dealing Desk?

Siç sugjeron emri, brokerët No Dealing Desk (NDD) NUK i kalojnë urdhërat e klientëve të tyre përmes një Tavolinë që merren.

Kjo do të thotë që ata nuk e marrin pjesën tjetër të tregtisë së klientëve të tyre pasi ato thjesht lidhin dy palë së bashku.

No Dealing Desk Forex Broker

NDD-të dispononi si ndërtues të urave: Ata ndërtojnë një strukturë mbi një terren tjetër të pakalueshëm ose me vëmendje për të dy dy zona.

NDD-të ose mund të ngarkojnë një komision shumë të vogël për tregtim ose thjesht të vendosin një shënim duke rritur pak përhapjen.

Asnjë ndërmjetës i Desk Dealing nuk mund të jetë STP ose STP + ECN.

de_DE