Një përhapje e papërpunuar

Një shpërndarje e papërpunuar është një përhapje në të cilën tregu Forex (FX) po bën tregti pa komisione të aplikuara. Në një ndërmjetësi ECN urdhrat shtohen direkt në pishinën e likuiditetit ndërbankar, dhe përhapja që shihni paraqet ofertën dhe ofertën më të mirë në pishinën e likuiditetit.

de_DE